Eyes & Brows

Eyebrow Tint                                                                      £9

Eyebrow Wax                                                                      £9

Eyebrow wax and tint                                                        £17

HD Brows (official Stylist)                                                  £28

Eyelash Tint                                                                       £15

Henna Brows                                                                     £20                  

(Includes mapping, waxing & shaping)

 

' Elleebana'Lash Lift & Tint                                               £32

'Lash Bomb' Brow Lamination & Tint                               £30

Brow Lamination & Lash Lift Combined                           £55

 

Before_&_Afters_9.jpg